European projects with VITALIS
European projects with VITALIS

Projects in 2013

Code Project title Project number Period

BG

The Transfer of the German experience in the hotel industry – a prerequisite for a successful professional realization in the local  business

2012-1-BG1-LEO01-06848

06.04. - 27.04.2013

BG

Innovationen im Automobilverkehr – ein Blick auf die Natur

2012-1-BG1-LEO01-06853

23.03. - 13.04.2013

CRO

Kvalitetnom stručnom praksom do boljeg radnog mjesta

2012-1-BG1-LEO01-06853

05.05. - 18.05.2013

CRO

Praksa u Njemačkoj! Posao u Hrvatskoj?

2012-1-HR1-LEO02-01765

06.10. - 26.10. 2013

CRO

Europsko iskustvo za budučnost hrvatskih učenika

2012-1-HR1-LEO01-01810

10.03. - 23.03.2013

CRO

Timska izrada automobila budučnosti

2012-1-HR1-LEO01-01811

10.03. - 23.03.2013

CRO

Praksa u Njemačkoj! Posao u Hrvatskoj?

2012-1-HR1-LEO02-01765

17.03. - 06.04.2013

CRO

Health Workers in EU - Bringing Health, Building Skills

2013-1-HR1-LEO02-03113

17.11. - 07.12.2013

CRO

Mali u europi

2013-1-HR1-LEO01-03152

21.08. - 03.09.2013

CZE

Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy

2012-1-PL1-LEO01-26905

07.04. - 27.04.2013

ES

Ibn Arabi: Desarrollando el sector turistico a traves de la formacion de jovenes en Europa

2012-1-ES1-LEO02-47906

01.04. - 07.06.2013

ES

Cepa Francesc de Borja Moll 2012

2012-1-ES1-LEO01-52813

06.04. - 04.05.2013

ES

Jerez promotes Students Transnational Experiences

2012-1-ES1-LEO01-52819

10.06. - 08.07.2013

ES

Transport, traspasando fronteras

2012-1-ES1-LEO01-48206

12.04. - 10.05.2013

ES

Developing Skills and Competences in Vocational Trainin

2012-1-ES1-LEO01-48174

16.09. - 11.10.2013

ES

Formando profesionales en Europa

2012-1-ES1-LEO01-49482

20.04. - 11.05.2013

ES

Jóvenes por Europa II

2011-1-ES1-LEO01-34173

24.04. - 15.05.2013

FR

Berufspraktikum in Strukturen im Rahmen mit Personenpflegen (für Kleinkinder sowie alte Leute

2012-1-FR1-LEO01-34653

02.06. - 22.06.2013

HU

Technical students’ placements in the German industry

LdV-HU-12-IVT-1100

06.07. - 02.08.2013

HU

Alapápolási feladatok elvégzése németországi egészségügyi és szociális intézményekben

LdV-HU-13-IVT-1072

01.09. - 21.09.2013

HU

Épített és Természeti Környezet Összehasonlítása Németországban

LdV-HU-12-IVT-1117

03.02. - 23.02.2013

HU

Korszerű magas - és útépítési feladatok Németországban

LdV-HU-13-IVT-1033

09.01.-  09.21.2013

HU

Kreativitás kulcs a jövőbe“ – Szakmai alapképzésben résztvevő tanulók külföldi     szakmai gyakorlata 2013/2014

LdV-HU-13-IVT-1148

14.09. - 05.10.2013

HU

Get Ready for Your Career - Development of key labour market competences and foreign language skills in an international work environmen

LDV-HU-12-IVT-1145

16.06. - 28.07.2013

HU

Technical students’ placements in the German industry

LdV-HU-13-IVT-1008

26.10. - 22.11.2013

LV

Vecbebru Profesionālās vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņa un kvalifikācijas pilnveidošana Vācijā

2012-1-LV1-LEO03-03393

07.07. - 13.07.2013

LV

Saulaines Profesionālās vidusskolas izglītojamo praktisko iemaņu pilnveide

2012-1-LV1-LEO01-03424

11.03. - 24.03.2013

LV

Provision of exchange of experience in Germany for teachers of vocational education

2013-1-LV1-LEO03-05300

23.11. - 30.11.2013

NOR

Innføring i europeisk lærestandard for computer-diagnostisering og moderne bilelektronikk“

2001-1-NO1-LEO 01-03045

27.01. - 17.02.2013

PL

Praktyka w Niemczech - szansą zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

2012-1-PL1-LEO01-27183

01.06. - 29.06.2013

PL

Młodzi, zdolni, kreatywni

ESF

01.07. - 15.07.2013

PL

Młodzi, zdolni, kreatywni

ESF

01.07. - 29.07.2013

PL

Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie

2013-2-PL1-ESF03-43073

01.12. - 07.12.2013

PL

Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

2012-1-PL1-LEO01-27249

02.06. - 22.06.2013

PL

Przewaga dzieki Informatyce Europejskiej

2012-1-PL1-LEO01-27539

02.06. - 29.06.2013

PL

Invest in yourself: obtain crucial skills within Leonardo da Vinci training programme

2012-1-PL1-LEO01-27953

03.02. - 17.02.2013

PL

Pasjonaci i profesjonaliści-praktyki międzynarodowe drogą do zawodów przyszłości

2012-1-PL1-LEO01-27887

03.03. - 24.03.2013

PL

Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe

2011-1-PL1-LEO01-19475

03.04. - 30.04.2013

PL

Europejskie staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Krzyżu Wielkopolskim

2013-1-PL1-LEO01-38448

03.11. - 16.11.2013

PL

Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

2012-1-PL1-LEO01-27249

03.11. - 23.11.2013

PL

Nasze pierwsze europejskie doświadczenia zawodowe

2012-1-PL1-LEO01-27952

03.11. - 30.11.2013

PL

Mechxperience - praktyki zagraniczne jako formy doskonalenia zawodowego w dziedzinie nowoczesnej i ekologicznej mechaniki pojazdowej

2013-1-PL1-LEO01-37127 

03.11. - 30.11.2013

PL

ArchTech - innovative technologies in the architect profession

2012-1-PL1-LEO02-27769

04.03. - 31.05.2013

PL

Wspólna Europa – wspólna edukacja – równe szanse na rynku pracy

2012-1-PL1-LEO01-27063

04.05. - 01.06.2013

PL

Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie

2012-1-PL1-LEO01-27532

04.05. - 31.05.2013

PL

W sieci sukcesu - praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy     informatyków

2012-1-PL1-LEO01-27688

04.10. - 31.10.2013

PL

Eudem

2011-1-PL1-LEO02-18897

05.04. - 08.06.2013

PL

Europejskie standardy w motoryzacji

2012-1-PL1-LEO01-27839

05.05. - 24.05.2013

PL

Technicians of ZST Technical College in Mikolow - mobile on the European Labour Market

2012-1-PL1-LEO01-27286

06.04. - 20.04.2013

PL

Drogi Europy ścieżką do sukcesu

2013-1-PL1-LEO01-38222

06.10. - 26.10.2013

PL

Droga ucznia do mistrza - staże zawodowe w Niemczech

2013-1-PL1-LEO01-38510

06.10. - 26.10.2013

PL

Uczymy sie zawodu za granicą

2013-1-PL1-LEO01-38123

06.10. - 27.10.2013

PL

Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie

ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27549

07.04. - 27.04.2013

PL

Zawód kluczem do kariery

POKL

07.07. - 03.08.2013

PL

Europejski wymiar praktycznej nauki zawodu

2012-1-PL1-LEO03-27916

07.09. - 15.09.2013

PL

Budujemy polsko-niemiecki most w edukacji zawodowej

2013-1-PL1-LEO03-38336

07.12. - 15.12.2013

PL

Baustelle von A bis Z - budowa od A do Z

2012-1-PL1-LEO01-27834

08.07. - 02.08.2013

PL

Nowe umiejętności i mobilność - sposób na europejską karierę zawodową

2013-1-PL1-LEO01-38151

08.09. - 05.10.2013

PL

Europejskie praktyki zawodowe

2012-1-PL1-LEO01-27426

10.03. - 23.03.2013

PL

Euro-praktyki szansą na rozwój

2013-1-PL1-LEO01-37289

10.11. - 23.11.2013

PL

Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej

2012-1-PL1-LEO01-26964

12.05. - 07.06.2013

PL

Doskonalenie umiejętności zawodowych na praktykach zagranicznych

2013-1-PL1-LEO01-37283

13.10. - 26.10.2013

PL

Współczesna mechatronika w projektowaniu, wytwarzaniu i diagnozowaniu kluczem do wzrostu mobilności międzykulturowej i kompetencji naukowo-technicznych”

2012-1-PL1-LEO01-27152

13.10. - 26.10.2013

PL

Staże zagraniczne dla młodzieży OSiW OHP w Starachowicac

2013-1-PL1-LEO01-37896

13.10. - 26.10.2013

PL

Współczesna mechatronika w projektowaniu, wytwarzaniu i diagnozowaniu kluczem do wzrostu mobilności międzykulturowej i kompetencji naukowo-technicznych

2012-1-PL1-LEO01-27152

14.04. - 27.04.2013

PL

Mobilna młodzież uczy się i pracuje w Europie

2012-1-PL1-LEO01-27638

14.07. - 03.08.2013

PL

German reliability in vocational education and training - best practices and exchange of experiences for Poland

2012-1-PL1-LEO03-27603

15.04. - 26.04.2013

PL

Świadczenie usług cateringowych drogą do elastycznych form zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy dla absolwentów szkół rolniczych

2012-1-PL1-LEO01-27829

15.06. - 29.06.2013

PL

Budujemy i naprawiamy z pasją i na miarę Europy

2012-1-PL1-LEO01-27206

15.09. - 12.10.2013

PL

Kształcenie zawodowe bez granic - szansą dla europejskiego rynku pracy

2012-1-PL1-LEO01-27725

15.09. - 12.10.2013

PL

Praktyki zagraniczne droga do sukcesu zawodowego

ESF01-2012-PL1-LEO01-27254

16.06. - 13.07.2013

PL

Nowe Doswiadczenia pomocy spolecznej

2012-1-PL1-LEO0327809

16.06. - 23.06.2013

PL

Modernisierung der lebenslangen Berufsausbildung im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit

2013-1-PL1-LEO03-37869

16.11. - 23.11.2013

PL

Europejskie metody kształcenia w zawodach przyszłości drogą do optymilizacji procesów nauczania

2012-1-PL1-LEO03-27888

17.03. - 24.03.2013

PL

Europejskie standardy w kształceniu zawodowym

2013-1-PL1-LEO01-37860

17.11. - 30.11.2013

PL

Baustelle von A bis Z - budowa od A do Z

2012-1-PL1-LEO01-27834

18.08. - 14.09.2013

PL

Zespół Szkół nr. 2 im. H. Kołłątaja in Myszków

2012-1-PL1-LEO01-27559

19.05. - 08.06.2013

PL

Wyrównywanie szans na europejskim rynku pracy przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej- uczestnictwo w stażach zagranicznych

2012-1-PL1-LEO01-27907

19.05. - 08.06.2013

PL

Na drodze do kariery - praktyki zawodowe dla technika logistyka i technika ekonomist

2012-1-PL1-LEO01-27984

19.05. - 14.06.2013

PL

German reliability in vocational education and training - best practices and exchange of experiences for Poland

2012-1-PL1-LEO03-27603

20.05. - 31.05.2013

PL

Poznanie tajników dualnego systemu kształcenia w Niemczech i możliwość ich adaptacji do systemu krajowego

2013-1-PL1-LEO03-37584

20.10. - 27.10.2013

PL

Eudem

2011-1-PL1-LEO02-18897

21.01. - 17.03.2013

PL

Wspólna Europa – wspólna edukacja – równe szanse na rynku pracy

2012-1-PL1-LEO01-27063

23.02. - 23.03.2013

PL

Europejskie zawody przyszłości - technik mechanik oraz technik elektryk

2012-1-PL1-LEO01-27868

24.02. - 22.03.2013

PL

Invest in yourself: obtain crucial skills within Leonardo da Vinci training programme

2012-1-PL1-LEO01-27953

24.02. - 24.03.2013

PL

W sieci sukcesu - praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy informatyków

2012-1-PL1-LEO01-27688

24.05. - 20.06.2013

PL

Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy!

2013-1-PL1-LEO01-37162

24.11. - 14.12.2013

PL

Nowoczesne technologie dla ekologii uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym

ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27492

26.01. - 09.02.2013

PL

Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej

2012-1-PL1-LEO01-27797

26.05. - 08.06.2013

PL

Podia reservar-me um quarto? Knusprige Schinkenröllchen

2012-1-PL1-LEO01-27904

26.05. - 22.06.2013

PL

Kreatywność w praktyce-mobilność w Europie

2013-1-PL1-LEO01-37686

27.10. - 22.11.2013

PL

Europejska jakość pracy

2012-1-PL1-LEO01-27103

27.10. - 23.11.2013

PL

Nasze pierwsze europejskie doświadczenia zawodowe

2012-1-PL1-LEO01-27952

28.04. - 25.05.2013

PL

Mobiliny uczeń na europejskim rynku pracy

2012-1-PL1-LEO01-27569

29.06. - 20.07.2013

PL

Praktyka Czyni Mistrza BIS

2012-1-PL1-LEO01-27763

29.09. - 12.10.2013

PL

Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

2012-1-PL1-LEO01-27249

29.09. - 19.10.2013

PL

Europejski wymiar logistyk

2013-1-PL1-LEO01-38355

29.09. - 26.10.2013

PL

Aktywni w zawodzie - staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkól zawodowych Powiatu Świdnickiego – edycja II

2011-1-PT1-LEO01-08163

30.06. - 26.07.2013

PT

EuroJobs

2011-1-PT1-LEO01-08163

03.02. - 02.03.2013

PT EuroJobs

2012-1-PT1-LEO01-11371

07.09. - 05.10.2013

PT

ICE – Improve Competences in Europe

2012-1-PT1-LEO01-11278

08.04. - 24.05.2013

PT

ElectricMove’12

2012-1-PT1-Leo01-11347

12.01. - 24.02.2012

PT

EPAChYs - Escola Profissional do Alto Ave - Change your Stage“

2012--1-PT1-LEO01-11329

16.02. - 02.03.2013

PT

ESFF em Mobilidade Europeia

2012-1-PT1-LEO01-11271

21.07. - 10.08.2013

PT

Uma experiência europeia - Práticas de Aprendizagem e Formação para a Cidadania

2012-1PT1-Leo01-11310

22.04. - 19.07.2013

PT

Reinforcing Labour Skills

2011-1-PT1-LEO01-08098

29.06. - 29.07.2013

RO

Iformarea competentelor elevilor in mentenanta sistemelor de calcul si a retelelor de calculatoare pentru integrarea pe

LLP-LdV/IVT/2012/RO/129

03.03. - 16.03.2013

RO

Developing the professional skills in computer networks

LLP-LdV/IVT/2012/RO/223

05.05. - 25.05.2013

RO

Quality and professionalism in Vocational Education

LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/060

08.07. - 14.07.2013

RO

Building at European Standards

LLP-LdV/PLM/2012/RO/248

30.09. - 03.11.2013

SK

So zahraničnou praxou nájdem lepšiu prácu

13321 0502

07.10. - 27.10.2013

SK

Stredná odborná škola

12321 0348

14.04. - 10.05.2013

SK

New experience in the hotel and catering industry

13321 0526

15.09. - 19.10.2013

SK

Odborná prax a jazyková zdatnosť II

133210425

18.08. - 31.08.2013

SK

Dokonaly vzhlad - cesta k uspechu" - "Vollkommenes Aussehen - Weg zum Erfolg

13321 0365

22.09. - 12.10.2013

SK

Zahraničná mobilita žiakov Strednej odbornej školy zo Šiah ako prostriedok profesionálneho a osobnostného rozvoja žiakov školy

12321 0336

22.09. - 19.10.2013

SK

Rozvoj a ziskavanie odbornosti studentov Strednej odbornej skoly Krupina v EU

12321 0338

24.02. - 23.03.2013

SK

IInovacie kvality stazi cestou rozsirovania medzinarodnej spoluprace

133210413

06.10. - 19.10.2013

SK

Podpora mladých gastronómov v odbornom vzdelávaní

13321 0433

03.11. - 30.11.2013

SLO

ECVET Matrika kompetenc pri mobilnosti - protokol 13/14

 LDV-MOB-22/13

01.12. - 20.12.2013

SLO

 

LVD-MOB51/12

02.03. - 29.03.2013

SLO

Europraksa - gremo

LDV-MOB-25/12

03.02. - 27.02.2013

SLO

Matrika kompetenc pri mobilnosti - protokol 12/13

LVD-MOB51/12

03.02. - 02.03.2013

SLO

E-BUGGY

LDV-MOB-2/13

03.11. - 23.11.2013

SLO

Praksa, jezik in kultura

LDV-MOB-7/13

03.11. -23.11.2013

SLO

Europraksa - gremo

LDV-MOB-25/12

04.06. - 25.06.2013

SLO

Hairdressing Beyond Borders

LVD-MOB-17/12

14.04. - 28.04.2013

SLO

Learning by doing/učimo se z delom

LVD-MOB-26/12

14.04.- 27.04.2013

SLO

Professional Training in Europe

LVD-MOB-19/13

15.09. - 05.10.2013

SLO

Hairdressing skils of the future

LDV-MOB-39/13

17.11. - 30.11.2013

SLO

   

24.02. - 26.02.2013

SLO

Europraksa - gremo

LDV-MOB-25/12

27.01. - 18.02.2013

SLO

Mehatronika in elektrotehnika v avtomobilski industriji

LDV-MOB-6/13

27.10. - 09.11.2013

UK

International College Work Experience (ICWE) 2012-13

UK/12/LLP-LdV/IVT/163102

21.04. - 05.05.2013

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Vitalis GmbH